Sevgisiz insanların yaşama amaçları her zaman kendi çıkarları için çaba harcamaktır .