Ruhumuz bedenimize hakimdir bu yüzden imanlı bir ruhta beden de, hücreler de hayat bulur. .