Ayette bildirilen Sur’a üfürülmesi olayı, belki insanların başka bir boyuta geçmesi olabilir. .