Ahireti inkâr, kişinin yaptıklarının sorumluluğunu inkârdır. .