Kuran ekmek gibi istediğimiz zaman okuruz. Buna karşın kadınların Kuran okumaması için her türlü tedbiri almış bağnazlık. .