Allah'ı coşkuyla, aşkla sevmekte hayat var, Allah'ın yarattığı bir dünyada Allah'tan habersiz olmak ancak mutsuzluk getirir .