Bir Müslümana zulmettiğinde karşısında tüm Müslümanları birlik olarak göreceğini bilen birisi, buna nasıl cesaret edebilir? .