...Bu, öğüt alanlara bir öğüttür. (Hud/114) Allah bazılarının ne desenizde öğüt almayacağını, anlamayacağını söylüyor .