De ki: "Hamd Allah'ındır." Hayır, onların çoğu akletmiyorlar. 29/63 .