Özünde iyi olan insan zamanla sapmıştır, kendine karşı yabancılaşmıştır. Kuran insanı özüne döndürür .