Allah sevgisi imandandr,Bu sevgiden yoksun olmak büyük eksiklktr Peygamberimiz,Allah'ı candan sever ve O'na ibadet etmektn büyük haz duyardı .