Gaflet içindeki insan herşeyin Allah'ın iradesinde olduğunu düşünmekten ve anlamaktan uzaktır .