İslam ahlakı tüm dünyaya hakim oluncaya kadar gayret etmek, tüm Müslümanlara farzdır! .