Derin bir korku son derece güçlü bir sakınmayı da beraberinde getirir "Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının..."64/16 .