Allah tarafından indirildiği için,insanın yaratılışına enuygun ahlak anlayışını ve yaşam tarzını öğrenebileceğimiz kaynak yalnızca Kuran'dır .