Haberiniz olsun; kalbler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. [Ra'd Suresi (13/28] .