Allah'ın kudretini gereği gibi takdir edebilen bir insanın konuşmalarına O'nun ilmini,gücünü ve büyüklüğünü övüp yücelten bir üslup hakimdir .