Mümin dünyada kendisine verilen süreyi çok iyi değerlendirmesi gerektiğini bilir. .