Meydana gelen bütün olayları yaratan, takdir eden, bu olayların başlarının ve sonlarının nasıl olacağını tayin eden Allah'tır. .