Allah herşeyi bir hikmet üzerine yaratır.Bu hikmet; Rabbimiz'in meydana getirdiği olayların sonucunun müminler için mutlaka hayır olmasıdır .