Tüm insanları Allah yaratmıştır. Herkesin kalplerinde gizli olanı, gizlinin de gizlisini bilir .