Kuran'ı okuyan şuurlu insan,şeytanın telkinlerinin hiçbir gerçekliği olmadığını,tamamen saptırma ve aldatma amacı taşıdığını rahatlkla görür .