Insanların yaratılışı, Allah'a kul olma ve Allah'a güvenme üzerine kuruludur. .