Kuran ahlakını yaşayan bir kişi Allah'ın yarattığı kadere tabi olduğunu unutmadan, O'na teslim olup güvenerek yaşar .