Olumsuzlukların tek çözümü "din ahlakı"nın tam anlamıyla yaşanmasında yatıyor .