İnsanın Allah'ın dışında herhangi başka varlığın rızasnı düşünerek hareket etmesi Kuran'da şirk Allah'a ortak koşmak olarak ifade edilmiştir .