Müminler dünya hayatının menfaatlerine kapılmayıp asıl olarak ahirete yönelen insanlardır. .