Yaratılmış varlıklarn Allah'tan bağımsız bir varlığı yoktur.Ancak Allah gerçektir,diğer herşey O'nun vehim mertebesinde yarattığı hayallerdr .