"Şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. .