Tartışma, bencil tutkuların (hevanın) bir ürünüdür. .