Allah, üzerlerinde Kendi sıfatlarını tecelli ettirmek için eşyayı var etmiştir. .