" .. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir " (Al-i İmran Suresi, 185) .