Kuran ahlakına uymayan kişiler para karşılığında ya da herhangi bir çıkar gözeterek rahatlıkla yalan söyleyebilirler .