Allah sonsuz güç sahibidir. Var olan canlı cansız herşey O'nun iradesindedir. .