Allah'ın varlığı tüm delilleriyle ortadadır.Evrende ve canlılarda gözlemlenen Yaratılış,ancak yüksek bir aklın sonucu olarak ortaya çıkabilr .