Isırgan otlarını biçmekle ısırganlar tükenmez. Biçilen yerlerden daha gür ve çok dallı olarak gelişir.Çözüm, otu kökünden çıkarıp atmaktır .