Allah herşeyden haberdar olan, herşeyi bilendir. .