Musevilerin LailaheillAllah Muhammeden Resulullah diyen insanlar olması için gayret etmek gerekiyor .