Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler; [Müdessir Suresi (74/50] .