Bir insanı sevindiren, onu ağırlayan, ona güzel rızıklar,nimetler sunan, canlı ve cansız tüm varlıkların sahibi olan Allah'tır .