Allah'ın yaratmak için tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur .