"Ölüm sizi her an yakalayabilir. Kimbilir o an, belki de şu andır, ya da size çok yaklaşmıştır." .