Güzel ve bakımlı insanlar çevrelerine yaşama sevinci verir. .