Müslüman toprak olacak. En mütevazı olan olacak. Baş olmayacak, hep ayak olmaya çalışacak. Baş olma hırsı anormal bir harekettir .