Müslüman “Allah ne der?”, “Allah beğenir mi?”, “Allah razı olur mu?”, “Allah hoşnut olur mu?”, onun peşinde olacak . Bunu unutmamak lazım .