Ülküsüne, idealine sahip çıkan, heyecanı, bilgisi, kültürü mükemmel, inancı, maneviyatı ve şevki tam olan bir gençlik hedeflenmelidir. .