İnsan isterse kalbinde, Allah'a karşı kimsenin bilmediği çok derin bir samimiyet ve yakınlık içinde olabilir .