Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt, (Vakıa Suresi / 37) https://t.co/HYyIaNLYoe .