Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına rıza, kaybettiğine sabır gösteren kişi; takva ehlindendir. İmâm-ı GazâlÎ (r.a.) .