İnsana aczini hatırlatan mikroskobik varlıklar: Virüsler: https://t.co/SzPGD1mxa0 .